Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük a CSÍKCSICSÓI KÁJONI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA honlapján! Azzal a céllal készítettük el, hogy információkat nyújtsunk szülőknek, diákoknak és minden kedves érdeklődőnek iskolánkról – programjainkról, sikereinkről, mindennapjainkról, nehézségeinkről.


Holló Edit, igazgató

Hírek

  Nem talált adatot ...

Vagyonnyilatkozat

  Nem talált adatot ...

Szülőbizottság

  Nem talált adatot ...

Vezetőtanács

  Nem talált adatot ...

Diáktanács

  Nem talált adatot ...

Információk

Belső rendszabályzat

  Nem talált adatot ...

Órarend

  Nem talált adatot ...

Tanévszerkezet

  Nem talált adatot ...

Beíratkozás

  Nem talált adatot ...

Felvételi

  Nem talált adatot ...

Iskola másképp hét

  Nem talált adatot ...

Iskolán kívüli programok

  Nem talált adatot ...

Beszámoló

  Nem talált adatot ...

Minőségbiztosítás

  Nem talált adatot ...

Vezetőtanács határozatok

  Nem talált adatot ...

Bértábla

  Nem talált adatot ...

Költségvetés

  Nem talált adatot ...

Országos értékelések

  Nem talált adatot ...

Kájoni János
( 1629-1687 )

      A nyomdaalakító Kájoni János életútja viszonylag jól ismert. 1629 végén vagy 1630-ban született a Kolozs megyei Jegenyén. Családjáról keveset tudunk. Román származású szülei valószínűleg kis nemesek voltak. Judit nevű nővére csíkszeredai nemes Rácz Istvánhoz ment férjhez. A ferences rendbe 1648 szeptember 17-én öltözött be Csíksomlyón, és egy év múlva ugyanezen a napon tette le az ünnepélyes fogadalmat. Alapfokú tanulmányairól és felsőfokú iskoláiról nincs semmi féle adatunk. 1655-ben Nagyszombaton szentelték pappá, feltehetően ott végezte a teológiát is. Talán Nagyszombaton ismerkedett meg közelebbről a kor egyházi zenéjével,a hangszerkészítésselés az orgonajátékkal. 1652-1657 között a csíksomlyói kolostor fiatal orgonistája, hangszereket készített. 1659-ben Somlyai Miklós gvardiánnal és Domokos Kázmérrel a kusztódia őrével, részt vett a csíksomlyói orgona beszerzésében. Kájoni egész életén át tevékeny szerepet vállalt a magyarországi provinciától részben önállósult stefánia őrség ügyeinek az intézésében. 1660-tól több évig az erdélyi kusztódia definitora. Valószínüleg 1664-ben kapta előljáróitól az első házfőnőki megbízatást, amikor lett Szászhegyen gvárdián. Ezután 1666-1669-ben a mikházi kolostor első erdélyi házfőnőke és kőépületének építtetője. 1669-től 1675-ig Szárhegyen működött házfőnőkként. Itt is újjáépíttette a kápolnát és a kolostort. 1675-től 1678-ig az erdélyi ferences kusztódia őre, 1667-től pedig püspöki helynök utódlási joggal,a ferences Damokos Kázmér segédje. 1674-1675-ben nyomdavásárlási engedélyért fordult Rómához, amelyre 1676-ban engedélyt kapott. 1681 és 1684 között csíksomlyói házfőnőkként sokat tett a templom és a rendház helyreállításáért, felújításáért majd 1682-ben Vitus Pilutius moldvai apostollal felszenteltette a templomot.

Miután 1686-ban a „páter custodiae” megtisztelő címmet is megkapta, 1687-ben Szárhegyre, életének utolsó állomáshelyére rendelték. Ott hunyt el 1687.április.25-én. A Kájoni – irodalom több mint 20 címmet tart nyilván kéziratos és nyomtatásban megjelent munkáiból. Tartalmi szentpontból találunk köztük egyházi és világi irodalmat, kolostori rendtartást, kalendáriumot, székely ábécét, herbáriumot, történelmi művet.A többi zenei vagy zenei vonatkozású munka. Zenei művei széles körű érdeklődéséről vallanak, köztük a Cantionale Catholicum (1676),az Orgáno-Missale(1667),a Sacri Concentus (1669)és a Kájoni Kódex(1634-1671)címmel ismert nagy zenegyűjtemény. A kor gyakorlata szerint a hangszerek (orgona,virginál) javítója,készítője,építője is. Gyakorló muzsikusként a rendben belül orgonistákat is nevelt.

Testvériskola

Iskolánk 1992 óta ápol testvériskolai kapcsolatot a Bogyiszlói Általános Iskolával.
2004 óta rendszeresen, minden év nyarán megszervezzük a diáktalálkozót, felváltva a két településen.BüszkeségeinkAz iskola elérhetősége:

Kájoni János Általános Iskola,
Csíkcsicsó 658 szám, Hargita megye

Tel: 0266-379018, 0721559779
Fax: 0266-379018
Postakód: 537297
E-mail: kajoni.janos@yahoo.com

Térkép